Свободни места

Брой на учениците към втори срок на учебната 2022-2023 г. и свободни места в паралелките

клас Брой паралелки Брой на учениците  в паралелките Свободни места за ученици в тях
I  клас 2 29 15
ІІ клас 2 41 1
ІІІ клас 1 22 0
ІV клас 2 31 13

ВЕСКА АНГЕЛОВА

директор на НУ“П.Р.Славейков“- град Бяла

 

 

Exclamation Triangle Check code