Свободни места

Брой на учениците към втори срок на учебната 2021-2022 г. и свободни места в паралелките

клас Брой паралелки Брой на учениците  в паралелките Свободни места за ученици в тях
I  клас 2 44 4
ІІ клас 1 22 2
ІІІ клас 2 30 18
ІV клас 2 42 6

ВЕСКА АНГЕЛОВА

директор на НУ“П.Р.Славейков“- град Бяла

 

 

Exclamation Triangle Check code