Свободни места

Брой на учениците към началото на учебната 2023-2024 г. и свободни места в паралелките

клас Брой паралелки Брой на учениците  в паралелките Свободни места за ученици в тях
I  клас 2 41 3
ІІ клас 2 29 15
ІІІ клас 2 39 5
ІV клас 1 23 1

ВЕСКА АНГЕЛОВА

директор на НУ“П.Р.Славейков“- град Бяла

 

 

Exclamation Triangle Check code