НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда

Модул 5: Площадки за обучение по безопасност на движението

По Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
По Национална Програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна
образователна среда“, чиято реализация трябва да приключи до края на 2022г. трябва
да направим външна и вътрешна площадка по БДП и съответно да закупим пътни
знаци, светлоотразителни жилетки и други пособия необходими за пълноценното и
качествено преподаване в часовете по БДП, които са задължителна част от Часа на
класния ръководител. Поръчали сме вътрешната площадка от венил, разчертана с
улици, кръстовища и пешеходни пътеки. А външната трябваше да разчертаем и ето тя
вече е факт. За да сме в крак със съвременните изисквания за обучение с интерактивни
средства ще имаме и хуманоиден учебен робот. Този робот има два режима на
управление:
– контрол с жестове, благодарение на вградения си инфрачервен сензор. Реагира на
жестове с ръка, за да завива наляво или надясно, да върви напред или назад.
– контрол с дистанционно управление.
Два режима на движение. Ходене и плъзгане в четирите посоки – напред, назад, завой
надясно, завой наляво.
Програмируем. Роботът може да запомня до 50 действия, след което изпълнява
зададената програма.
Презареждащ се. Роботът има вградена батерия, позволяваща използването му за около
3 часа след пълно зареждане.
Комплекта включва постелка с размери 1,5 х 1,5 м за обучение по БДП, която
представлява улици с кръстовища и пешеходни пътеки.

Поръчали сме и очакваме да пристигне Виртуалната платформа „На улицата“.
Тя включва 10 нива за обучение на пешеходци и велосипедисти. Нивата са с
нарастваща трудност и продължителност по съдържание и време. Всяко завършва с
оценка. В началото на играта детето си избира виртуален герой (аватар), който се
движи във виртуална градска среда, като пешеходец или велосипедист, управляван от
детето с определени движения на тялото. С помощта на платформата всеки учител има
възможност в безопасна учебна среда в класната стая, занималнята или физкултурен
салон да се изградят у децата всички умения от учебната програма по БДП, нужни им в
ежедневието движейки се по улиците:
Алгоритъм за безопасно пресичане.
Разграничаване на тротоар-платно.
Движение в безопасната част на тротоара.
Сигналите подавани от велосипедиста и безопасно управление на велосипед във
виртуална пътна среда.

Exclamation Triangle Check code