Съобщения

Предстоящи събития през април 2021 г.

Празник на буквите – 1-ви клас
Ден на Земята – 22.04.2021 г.
Великдеска изложба – 28.04.2021 г.
Национален конкурс за рисунка “С очите си видях бедата”
Национален конкурс за рисунка “Космосът – настояще и бъдеще”
Общински турнир – Лъвски скок

Правила за безопастност в КОВИД пандемия

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет: Готови ли сме за учебната година?

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти пои схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”  за учебните 2019r./2020r. , 2020r./2021r. m 2021r./2022r.

 

Заповед №331/21.05.2019г.

Exclamation Triangle Check code