Галерия

Учебната 2020 – 2021 година

3 март – Национален празник на Република България


Поздравителен Коледен концерт


Спортен празник


15 септември – Откриване на новата учебна година!


24 май 2020 г. – Празничен онлайн концерт


Дигиталният училищен живот


Галерия учебна 2019 – 2020 г.

Галерия учебна 2013 – 2014 г.

Галерия учебна 2014 – 2015 г.

Галерия учебна 2015 – 2016 г.

Галерия учебна 2016 – 2017 г.

Галерия учебна 2017 – 2018 г.

Галерия учебна 2018 – 2019 г.

 

Exclamation Triangle Check code