БДП

Това е нашата рубрика по БДП, в която комисията по БДП ситемно ще публикува информация за материално-техническата база за обучение по БДП, транспортната инфраструктура в близост до училището, безопастните маршрути на движение на учениците, проведени мероприятия, анализи, мерки за ограничаване на ПТП с ученици и други справки за дейностите по БДП

Безопасно поведение на учениците при зимни условия, във връзка с предстоящата ваканция

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Относно: проведени мероприятия за безопасно поведение на учениците при зимни условия, във връзка с предстоящата ваканция

 

  • През седмицата от 16 до 20 декември във всички паралелки в часа на класа класните ръководители проведоха беседи за безопасно поведение на учениците при зимни условия;
  • „Зимните игри – интересни и опасни” – в класните стаи бяха подготвени постери/в първите и вторите класове/,а учениците от трети и четвърти клас изработиха групови проекти по темата;
  • На всички ученици е проведен инструктаж за безопасно поведение като пътници и като пешеходци през зимата – подходящи безопасни места за пързалки, облекло със светлоотразителни елементи; правила за пресичане на уличното платно;

Изготвил информацията: Й. Маринова

0 загинали на пътя

Във връзка с обявяването на 2019 година за година без загинали на пътя при ПТП, през месец септември в НУ“П. Р. Славейков“ започна изпълнението на набелязаните мероприятия.

В периода от 18 до 27 септември във всеки клас се проведоха родителски срещи, на които класните ръководители обърнаха внимание на родителите за безопасността на децата при предвижването им от дома до училище. Всички ученици от първи и втори клас, с помощ от родител, изготвиха маршрутни карти на безопасния си път от дома до училище и обратно, а учениците от трети и четвърти клас изпълниха задачата самостоятелно.

26 септември 2019 година бе обявен за Европейски ден без загинали на пътя. Той беше отбелязан и в НУ“П. Р. Славейков“. Участниците в Детско полицейско управление раздадоха на всяко дете постер с послание за безопасно движение по пътищата, а в двора на училището, всички ученици хванати за ръце, образуваха заедно голяма нула, която е символ на кампанията –  „0 загинали на пътя“.

Пътят и е за всички

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”

ГРАД   БЯЛА;   ОБЩИНА   БЯЛА;  ОБЛАСТ  РУСЕ

УЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ „ №52 ,ТЕЛ: 0817/7-34-61

 

 

 

 

 

 

Учениците от третите класове с огромно желание нарисуваха рисунки на тема: “Пътят е за всички“

Критично жури избра творбите, които ще представят нашето училище в националния конкурс: “Моето ДЗИ-2019“

 

Това са:

 

Ева Брашнарова от 3“А“ клас;

Никол Янкова от 3“А“клас;

Антония Ташкова- от 3“Б“ клас;

Божидар Великов от 3“Б“ клас;

Елина Иванова от 3“Б“ клас;

Елица Петкова от 3Б“ клас.

 

Пожелаваме им успех!

Exclamation Triangle Check code