БДП

Това е нашата рубрика по БДП, в която комисията по БДП ситемно ще публикува информация за материално-техническата база за обучение по БДП, транспортната инфраструктура в близост до училището, безопастните маршрути на движение на учениците, проведени мероприятия, анализи, мерки за ограничаване на ПТП с ученици и други справки за дейностите по БДП

29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Денят на безопасността на движение по пътищата се отбелязва за трети път в нашата страна. През 2019 г. с решение на Министерски съвет датата 29 юни е определена за единна дата за страната ни. Избрана е не случайно, черната статистика показва, че летните месеци юли и август са най – тежките по отношение на смъртните случаи.

УКБДП  при  НУ „ П. Р. Славейков” – град Бяла отправяме апел към всеки един бъдещ  или сегашен водач на автомобил да подходи отговорно към себе си и останалите, а посланието ни е – „Карай внимателно! Някой обича теб и тези около теб!“.

“Целият живот е пред Вас, не го поставяйте на карта, за да се харесате на някого или да докажете нещо на себе си. Не си заслужава, а последствията могат да бъдат фатални.” 

Месец май 2021 г.

Обобщаване на знания, затвърждаване на умения! Иде лятната ваканция. Ще бъдем повече време със семейството си- на море, на планина, при баба и дядо. Всичко,което научихме в училище, трябва да знаем, да спазваме и да внимаваме!

“Да си припомним правилата!” – в последната седмица на месец февруари,в часовете на класа, класните ръководители припомниха на своите ученици правата и отговорностите на пешеходците, велосипедистите и водачите на МПС чрез презентация.

Кликнете върху изображението, за да го уголемите.

УК по БДП връчи наградите от конкурса за рисунка и стихотворение на тема ” Моите приятели на пътя”.

Януари 2021 г.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

„ ОСТАНИ ЖИВ! ПАЗИ ЖИВОТА!”

 

Проведени инициативи  в НУ „ П. Р. Славейков” – град Бяла, общ Бяла, обл. Русе за намаляване на пътните инциденти и формиране на отговорното и безопасно поведение на всички участници в движението по пътищата.

  1. „ Весел светофар”  /музикално художествени изпълнения свързани с правилата за движение/ –  първи клас
  2.  „ На път към училище с автомобил, автобус или пеша”  /представяне и обсъждане на презентация/ –  вторите класове
  3. „ На улицата щом си ти, внимавай, живота си пази!” / оформяне на мини изложба/ – третите и четвъртите класове
  4. „ Правила, правила – те ни пазят от беда” /припомняне на правилата за движение по пътищата и илюстрирането им/ – четвъртите класове

 

 

Забележка: Всички мероприятия са изпълнени при стриктно спазване на Мерките, спуснати от МЗ, в условията на извънредна обстановка.

Председател на училищна комисия по БДП:

Йорданка Маринова

Членове: 1. Виляна Димитрова; 2. Катя Владова

22.09. 2020 г.

Град Бяла


29 юни 2020 – Ден на безопастността на движението по пътищата:

За да гледате презентацията, кликнете върху линка:

https://sway.office.com/drlHpMFF1ASQN5Oq?ref=Facebook&fbclid=IwAR1SJRcaN3o9xT1QLeCxZl8Irsv2VQSdTzMzCUrw89ehSfEXU9p-i9kYhPc

Безопасно поведение на учениците при зимни условия, във връзка с предстоящата ваканция

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Относно: проведени мероприятия за безопасно поведение на учениците при зимни условия, във връзка с предстоящата ваканция

 

  • През седмицата от 16 до 20 декември във всички паралелки в часа на класа класните ръководители проведоха беседи за безопасно поведение на учениците при зимни условия;
  • „Зимните игри – интересни и опасни” – в класните стаи бяха подготвени постери/в първите и вторите класове/,а учениците от трети и четвърти клас изработиха групови проекти по темата;
  • На всички ученици е проведен инструктаж за безопасно поведение като пътници и като пешеходци през зимата – подходящи безопасни места за пързалки, облекло със светлоотразителни елементи; правила за пресичане на уличното платно;

Изготвил информацията: Й. Маринова

0 загинали на пътя

Във връзка с обявяването на 2019 година за година без загинали на пътя при ПТП, през месец септември в НУ“П. Р. Славейков“ започна изпълнението на набелязаните мероприятия.

В периода от 18 до 27 септември във всеки клас се проведоха родителски срещи, на които класните ръководители обърнаха внимание на родителите за безопасността на децата при предвижването им от дома до училище. Всички ученици от първи и втори клас, с помощ от родител, изготвиха маршрутни карти на безопасния си път от дома до училище и обратно, а учениците от трети и четвърти клас изпълниха задачата самостоятелно.

26 септември 2019 година бе обявен за Европейски ден без загинали на пътя. Той беше отбелязан и в НУ“П. Р. Славейков“. Участниците в Детско полицейско управление раздадоха на всяко дете постер с послание за безопасно движение по пътищата, а в двора на училището, всички ученици хванати за ръце, образуваха заедно голяма нула, която е символ на кампанията –  „0 загинали на пътя“.

Пътят и е за всички

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”

ГРАД   БЯЛА;   ОБЩИНА   БЯЛА;  ОБЛАСТ  РУСЕ

УЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ „ №52 ,ТЕЛ: 0817/7-34-61

 

 

 

 

 

 

Учениците от третите класове с огромно желание нарисуваха рисунки на тема: “Пътят е за всички“

Критично жури избра творбите, които ще представят нашето училище в националния конкурс: “Моето ДЗИ-2019“

 

Това са:

 

Ева Брашнарова от 3“А“ клас;

Никол Янкова от 3“А“клас;

Антония Ташкова- от 3“Б“ клас;

Божидар Великов от 3“Б“ клас;

Елина Иванова от 3“Б“ клас;

Елица Петкова от 3Б“ клас.

 

Пожелаваме им успех!

Срещи с представители на РПУ на МВР гр. Бяла

През месец януари учениците от НУ”П. Р. Славейков” имаха срещи с представители на РПУ на МВР гр. Бяла, като бяха обсъдени и дискутирани въпроси свързани с безопасността на движение на учениците като пешеходци, пътници, велосипедисти.

В първите класове г-н Илия Илиев обърна внимание на децата най-вече на безопасното им придвижване от дома до училище и обратно. Въз основа на попълнените от учениците и техните родители индивидуални маршрутни карти г-н Илиев насочи вниманието на рисковите  участъци по пътя им.

Учениците от вторите и четвъртите класове разговаряха за безопасното движение с г-н Ангел Ангелов. Тук бе поставен и акцент на децата като велосипедисти –безопасни места за каране на велосипед, необходими принадлежности за безопасно управление и движение с велосипед, устройство на велосипеда.

Третокласниците имаха среща с г-н Неделчо Неделчев, който им обясни и разясни ролята и задълженията на пътните полицаи, как да познават специалният автомобил, който използват в КАТ и автомобилите на ТОЛ –полицията.

Срещи, които бяха полезни и интересни за учениците.

Exclamation Triangle Check code